Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyučovanie začína o 7,50 hod

1.vyuč.hod. : 7,50 - 8,35                                   4.vyuč.hod. : 10,40 - 11,25 

  prestávka : 10 min                                              prestávka : 10 min

2.vyuč.hod. : 8,45 - 9,30                                   5.vyuč.hod. :  11,35 - 12,20

  prestávka:  15 min                                               prestávka : 10 min

3.vyuč.hod. : 9,45 - 10,30                                 6.vyuč.hod. : 12,30 - 13,15

  prestávka : 10 min

                                        ROZVRH    HODÍN

 

   1.hod.  2.hod.  3.hod. 4.hod.   5.hod.  6.hod. 7.hod .
Pondelok SJL MAT    ČIT PRV

 HUD

 PRN

 12:30

uč. ANJ

 
 Utorok  SJL  MAT    ČIT   ANJ  

 

 
 Streda SJL  TŠV   MAT  PRV

    RKN

     2.A

 

 

 

 
 Štvrtok

 ČIT

 MAT   VYV   VYV

 

 ANJ

 

 

 

 Piatok  SJL

 MAT

Geometria

  ČIT

TŠV    

   GKN 

     3.B

 EVN  

    2.A

 

 

 

Vysvetlivky: SJL- slovenský jazyk                PRV- prvouka

                      MAT - matematika                   VYV - výtvarná výchova

                       ANJ   - anglický  jazyk             HUV- hudobná výchova

                       ČÍT    - čítanie           TŠV  - telesná a športová výchova

                                                              

                       TRH- triednická hodina        

                       RKN- rímskokatolické náboženstvo

                         GKN - greckokatolické náboženstvo

                          PRN - pravoslávne  náboženstvo

                        EVN - evanjelické náboženstvo